» Tin Tức & Sự Kiện » Tháng 5/2017: Xuất khẩu cao su 51 nghìn tấn, giảm về lượng nhưng tăng 61,5% về giá trị so với cùng kỳ

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, tháng 5/2017, khối lượng xuất khẩu cao su của Việt Nam ước đạt 51 nghìn tấn với giá trị đạt 100 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2017 ước đạt 353 nghìn tấn và 708 triệu USD, giảm 1,5% về khối lượng nhưng tăng 61,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Giá cao su xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2017 đạt 2.016 USD/tấn, tăng 68,8% so với cùng kỳ năm 2016.

Trung Quốc, Hàn Quốc, và Malaysia là 3 thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2017, chiếm thị phần lần lượt 63,1%, 4,9% và 3,7%. Giá trị xuất khẩu cao su sang 3 thị trường này lần lượt là: 383,7 triệu USD (+89,9%), 29,6 triệu USD (gấp gần 2,5 lần) và 22,6 triệu USD ( -22,3%) so với cùng kỳ năm 2016.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM THÁNG 4 NĂM 2017

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

Thứ

tự

Mặt hàng/Tên nước

4 Tháng /2016

4 Tháng /2017

% 2017/2016

Thị phần (%)

Lượng

Giá trị

Lượng

Giá trị

Lượng

Giá trị

2016

2017

 

Cao su

307,891

367,659

301,540

607,947

97.9

165.4

100.0

100.0

1

TRUNG QUỐC

169,579

202,030

190,066

383,736

112.1

189.9

55.0

63.1

2

HÀN QUỐC

9,582

11,910

13,521

29,634

141.1

248.8

3.2

4.9

3

MALAIXIA

25,509

29,033

12,191

22,563

47.8

77.7

7.9

3.7

4

ĐỨC

12,176

14,808

10,059

21,032

82.6

142.0

4.0

3.5

5

HOA KỲ

8,587

9,310

10,070

16,909

117.3

181.6

2.5

2.8

6

ẤN ĐỘ

23,721

29,558

8,270

15,500

34.9

52.4

8.0

2.5

7

THỔ NHĨ KỲ

3,488

3,985

7,428

14,934

213.0

374.7

1.1

2.5

8

ĐÀI LOAN

7,598

9,533

6,823

14,496

89.8

152.1

2.6

2.4

9

ITALIA

4,176

4,735

4,046

8,674

96.9

183.2

1.3

1.4

10

TÂY BAN NHA

3,488

3,985

3,893

8,191

111.6

205.5

1.1

1.3

Ở chiều ngược lại, khối lượng nhập khẩu cao su trong tháng 5/2017 ước đạt 42 nghìn tấn với giá trị đạt 97 triệu USD, đưa khối lượng và giá trị nhập khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2017 lên 200 nghìn tấn và 449 triệu USD, tăng 25,1% về khối lượng và tăng 88,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Bốn thị trường nhập khẩu cao su chủ yếu trong 4 tháng đầu năm 2017 là Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Campuchia, chiếm 57,2% thị phần. Trong 4 tháng đầu năm 2017, giá trị cao su ở tất cả các thị trường nhập khẩu đều tăng. Trong đó, thị trường có giá trị tăng trưởng mạnh nhất so với cùng kỳ năm 2016 là thị trường Indonesia (tăng hơn 3 lần).

NGUỒN NHẬP KHẨU CHÍNH CỦA CAO SU VIỆT NAM THÁNG 4 NĂM 2017

Đơn vị: Lượng = tấn; Giá trị = 1.000 USD

Thứ

Mặt hàng/Tên nước

Tháng 4 năm 2016

Tháng 4 năm 2017

% 2017/2016

Thị phần (%)

tự

Lượng

Giá trị

Lượng

Giá trị

Lượng

Giá trị

2016

2017

 

Cao su

92,545

134,733

157,641

352,566

170.3

261.7

100.0

100.0

1

HÀN QUỐC

25,776

37,697

30,206

79,891

117.2

211.9

28.0

22.7

2

NHẬT BẢN

15,627

29,340

18,146

47,242

116.1

161.0

21.8

13.4

3

THÁI LAN

9,832

13,298

20,391

39,098

207.4

294.0

9.9

11.1

4

CAMPUCHIA

16,818

18,687

17,252

35,134

102.6

188.0

13.9

10.0

5

ĐÀI LOAN

11,506

17,296

14,408

31,539

125.2

182.3

12.8

8.9

6

TRUNG QUỐC

6,828

14,090

10,719

27,317

157.0

193.9

10.5

7.7

7

INĐÔNÊXIA

2,835

5,034

8,278

15,915

292.0

316.2

3.7

4.5

8

HOA KỲ

2,696

5,978

5,308

13,339

196.9

223.1

4.4

3.8

9

NGA

3,070

4,095

5,021

10,217

163.6

249.5

3.0

2.9

10

MALAIXIA

5,413

5,324

5,024

8,266

92.8

155.2

4.0

2.3

 

backtop
Hotline: 0912 62 34 36